tel: +48 797-248-548
42-100 Kłobuck, ul. Targowa 5

Regulamin świadczenia usług sklepu My-Deco.pl

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego My-Deco.pl jest AveNET s.c. (adres siedziby oraz do korespondencji: 42-100 Kłobuck, ul. Targowa 5). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5742060603, Regon: 365198249. Telefon kontaktowy: 797-248-548, adres poczty elektronicznej: sklep@my-deco.pl.
2. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i jest wolny od wad fabrycznych i prawnych.

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza na stronie sklepu po wcześniejszej rejestracji na stronie My-Deco.pl.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty za zamówiony towar oraz koszty transportu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub wybrania przesyłki za pobraniem.
7. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem My-Deco.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
8. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
9. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych. Przedmioty wykonane z materiałów naturalnych jak drewno, sklejka itp., mogą mieć różne właściwości fizyczne w zależności od rodzaju materiału, partii produkcyjnej oraz innych czynników. Właściwości materiałów, takie jak widoczna struktura drewna, faktura, odcień, kształt itp. są czynnikami nadającymi indywidualny charakter każdemu produktowi i nie może być traktowana jako wada. Sklep dokłada wszelkich starań, aby selekcjonować produkty naturalne możliwie najwyższej jakości.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi 7- 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest to najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7-14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
Do podanego czasu realizacji należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie zamówienia zgodnie z czasem dostawy danego przewoźnika.
3. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia w powyższym terminie przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia.
4. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link: “Koszty dostawy“.

§ 4 Projekty produktów spersonalizowanych

1. Personalizacja produktów na podstawie formularza przy zamówieniu odbywa się w sposób automatyczny. Błędy i literówki mogą zostać niezauważone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wykonaniu personalizowanej części produktu, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta. W przypadku stałych wzorów nie wysyłamy podglądu projektu, jeśli klient nie zaznaczy takiego żądania w wiadomości do sprzedającego.

2. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Kupujący musi przekazać Sprzedawcy informacje niezbędne do przygotowania projektu.
Przekazanie tych informacji następuje przy zamówieniu.
Nieuzupełnienie lub uzupełnienie w niewystarczającym stopniu tych informacji uniemożliwia przygotowanie projektu.
W razie braków lub błędów, Sprzedawca poprosi Kupującego o ich uzupełnienie.
Po otrzymaniu projektu, Kupujący może go zaakceptować albo zgłosić poprawki. Zgłoszenie poprawek powinno nastąpić zbiorczo w formie jednej wiadomości e-mail z listą wypunktowaną wszystkich poprawek. Poprawki mogą dotyczyć części gramatycznej i ortograficznej tekstu, zmiana tekstu w całości lub większości będzie traktowana jako nowy projekt.
Akceptacja przez Kupującego projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Kupujący w projekcie powinien sprawdzić:

   – poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu,
   – rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu,
  –  czytelność i wielkość tekstu i grafik,
   – poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat oraz innych personalizowanych treści

Akceptacja projektu powinna zostać przesłana na adres e-mail. 

Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie możliwe już wprowadzenie jakichkolwiek poprawek, chyba że Sprzedawca indywidualnie wyrazi na to zgodę.

Z powodu różnych specyfikacji technicznych wyświetlaczy, których kupujący używają do podglądu projektów oraz zdjęć wszystkie prezentowane na stronie i podczas składania zamówienia kolory mogą w różnym stopniu odbiegać od tych oglądanych bezpośrednio przez klienta.
2. Czas realizacji produktów spersonalizowanych liczony jest od następnego dnia roboczego po końcowej akceptacji projektu przez Klienta.
3. Po końcowej akceptacji projektu produktu spersonalizowanego, nie ma możliwości dokonywania zmian w projekcie.

§ 5 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu lub za pobraniem.
3. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.

§ 6 Promocje

1. Promocje nie łączą się z kuponami, kodami rabatowymi oraz innymi promocjami z wyjątkiem wynikających bezpośrednio z cennika opublikowanego na stronie www.my-deco.pl
2. Klientowi który zdecydował się na korzystanie z PROMOCJI nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.
3. Promocja nie dotyczy kosztów dostawy w przypadku gdy takie występują.
4. Klient który dokonał wyboru Promocji i złożył zamówienie zobowiązany jest do zapłaty za wybrany zestaw zgodnie z udostępnionymi w serwisie My-deco.pl sposobami płatności.
5. Nie dokonania zapłaty za wybrany zestaw w Promocji oznacza rezygnacje z udziału w Promocji a złożone zamówienie zostaje anulowane.
6. W przypadku dokonania płatności za wybraną Promocję w niewłaściwej wysokości zamawiający zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia z My-deco.pl pod rygorem odmowy realizacji zamówienia.

§ 7 Procedura reklamacji i zwrotu

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
2. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, jeżeli zostanie ona uznana, to Klient zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona kwota za reklamowany towar powiększona o koszty przesyłki.
3. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 3 niniejszego paragrafu, Klient powinien odesłać dostarczony towar w stanie kompletnym, bez śladów użytkowania (towar, pudełko, instrukcje oraz paragon) i dołączyć do towaru wydrukowane lub przepisane i uzupełnione oświadczenie, którego wzór można pobrać pod tym linkiem:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU UMOWY

5. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nie dotyczy produktów spersonalizowanych według Ustawy o prawach konsumenta (Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

§ 8 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przelewem bankowym na konto podane przez Klienta po uprzednim oddaniu zakupionego towaru według wcześniejszych ustaleń.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel sklepu internetowego My-Deco.pl (AveNET s.c., z siedzibą w Kłobucku (42-100). przy ulicy Targowej 5. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5742060603, Regon: 365198249. Telefon kontaktowy: 797-248-548, adres poczty elektronicznej: sklep@my-deco.pl). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
2. Data opublikowania regulaminu 02.11.2018 r.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping